STHORM
Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp

Všeobecné informácie o projekte


Stav projektu


1.10.2018
 • úvodné stretnutie účastníkov
október 2018
 • prebiehajú analýzy na úrovniach:
  • kartografia:
   • zber realizovaných podkladov a dostupných existujúcich hmatových máp
   • zber a analýza používanej symbológie pre hmatové mapy
  • technické riešenie:
   • používané spôsoby tlače
   • požiadavky na 3D tlačiareň vs. dostupnosť a rozšírenie modelu
   • analýza používaných formátov pre projektovú dokumentáciu stavby a ďalších ich možností ich spracovania
  • webový softvér:
   • definícia požiadaviek pre prácu so softvérom
   • návrh webového rozhrania softvéru (drôtový model - wireframe softvéru)
   • definovanie jednotlivých prípadov použitia(Use cases), a používateľských scenárov(User stories)
   • analýza potrebných komponentov pre funkčnosť softvéru
november 2018
 • prebiehajú práce na úrovniach:
  • kartografia:
   • práce na návrhoch mapových znakov
   • konzultácie s návrhov s UNSS
   • príprava podkladov pre 3D tlač
  • technické riešenie:
   • analýza vstupných súborov pre 3D tlač
   • možnosti extrakcie vrstiev zo vstupných súborov
   • ukladanie jednotlivých vrstiev v počítačovom prostredí
  • webový softvér:
   • aktualizácia drôtového modelu
   • návrh užívateľského rozhrania softvéru
   • analýza tokov udalostí
december 2018
 • prebiehajú práce na úrovniach:
  • kartografia:
   • evaluácia navrhnutých modelov
   • tvorba testovacích vzoriek pre tlač líniových prvkov
   • analýza parametrov Braillovho písma
   • testovanie možností 3D tlače Braillovho písma
  • technické riešenie:
   • transformácia údajov medzi rôznymi formátmi
   • analýza nástrojov kartografickej generalizácie
   • návrh technického riešenia webového softvéru
  • webový softvér:
   • návrh modelu databázy
   • tvorba databázy
   • vývoj základnej kostry softvéru
   • aktualizácia a úprava návrhu užívateľského rozhrania
  • 3D reprezentácia:
   • zostavenie 3D tlačiarne
   • kalibrácia a testovanie 3D tlače
   • 3D tlač návrhov
   • testovanie rôznych materiálov pre 3D tlač

Špeciálna vďaka


Za poskytnutie podkladov a cenných rád pri analýze ďakujeme priateľom a odborníkom z http://immocap.sk/kontakt/ a http://lab.cafe.