STHORM
Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp

Všeobecné informácie o projekte


Stav projektu


1.10.2018
 • úvodné stretnutie účastníkov
október 2018
 • prebiehajú analýzy na úrovniach:
  • kartografia:
   • zber realizovaných podkladov a dostupných existujúcich hmatových máp
   • zber a analýza používanej symbológie pre hmatové mapy
  • technické riešenie:
   • používané spôsoby tlače
   • požiadavky na 3D tlačiareň vs. dostupnosť a rozšírenie modelu
   • analýza používaných formátov pre projektovú dokumentáciu stavby a ďalších ich možností ich spracovania
  • webová aplikácia:
   • definícia požiadaviek pre prácu s aplikáciou
   • návrh webového rozhrania aplikácie (drôtový model - wireframe aplikácie)
   • definovanie jednotlivých prípadov použitia(Use cases), a používateľských scenárov(User stories)
   • analýza potrebných komponentov pre funkčnosť aplikácie

Špeciálna vďaka


Za poskytnutie podkladov a cenných rád pri analýze ďakujeme priateľom a odborníkom z http://immocap.sk/kontakt/ a http://lab.cafe.